آشرام هیمالایا شانتی ، یک آشرام دور افتاده در کوه های هیمالیا است . تخصص در قدرت شفا از یوگا و مراقبه و همچنین بالا بردن آگاهی زیست محیطی ما دارد . این آشرام در کنار رودخانه ای تمیز و درخشان و جاری از آب های قله های پر برف هیمالیا واقع شده است . توسط جنگل احاطه شده و به دور از صنعت و زندگی شهری و ماشینی قرار دارد . یک بهشت واقعی همراه با صلح و آرامش که در جهان نایاب است . اسکان در طبیعت همراه با مناسب ترین امکانات رفاهی برای تمرین های دوره یوگا و مراقبه

کلاس های فشرده یوگا و آموزش مربی گری برای دانش آموزانی که علاقه عمیق به تمرین های جدی داشتند در Himalayan Iynegar Yoga Centre in Dharamkot برگزار میشد که یک ساعت فاصله دارد و حالا ما آشرام شانتی را پیشنهاد میکنیم چرا که بازدهی بهتری دارد برای تمرین های جدی و حقیقی که نیازمند سکوت و آرامش برای الهام بخشیدن است .

Spotlight Image

همچنین ما به دنبال کار کردن با افرادی هستیم که ترجیح میدهند در زمینه حفظ ، نگهداری و بهره گیری از زیبایی های طبیعتی که در اطراف ما است فعالیت کنند . افرادی که به دنبال آموزش و یادگیری اصول درمان آیورودا ، کشاورزی اورگانیک (غیرشیمیایی و به عمل آمده از مواد طبیعی ) و دیگر پروژه های زیست محیطی و اجتماعی هستند ، که بسیار مرتبط با سفر معنوی ما است . از شما دعوت میشود تا با آشرام برای همکاری در آینده تماس حاصل فرمایید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 28 February - 7 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

160H Pranic Healing Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 - 28 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March - 19 April 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 15 - 26 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

160H Chakras and Evolution of Consciousness Special Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 3 - 22 July 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 3 July - 12 August 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 - 31 October 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

160H Chakras and Evolution of Consciousness Special Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 6 - 25 November 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Our New Ashram Trio