اتاق ها  توسط کوه ها احاطه شده است و از باد در امان هستند . اتاقها نور خود را از پنجره های بزرگ میگیرند و دشک ها، بالشت ها و تخت هایی با کیفیت بالا در آنها قرار داده شده است . احتیاجی به همراه داشتن ملحفه یا پتو نیست. به هر حال به همراه داشتن حوله شخصی ضروری است . بسترها بسیار گرم و راحت هستند و به طور کل همه امکانات برای بهترین تجربه ممکن در طول اقامت شما در نظر گرفته شده.   

The Ashram is not available just for accommodation unless you are a participant of a Yoga Course offered at that time.

مواد بسترها طبیعی هستند و تمام ساختمان ها از ترکیب با طبیعت ساخته شده اند که به عنوان معرفی و حمایت ازطبیعت بخش مهمی از تجربه ما در طول دوره های فشرده است. یک محل عمومی برای لباس های شسته شده در حیاط عمومی که چشمه در آن واقع شده است ، همچنین یک آشپزخانه بزرگ و انبار روبروی دفتر کار برای استفاده عمومی قرار دارد .

اتاق برای سکونت همراه با دستشویی و حمام مشترک                        

تجهیز شده برای ۲ نفر ، اتاق شامل دو طبقه است ، شامل فضای خواب در طبقه همکف و فضای استراحت در طبقه دوم .همراه با منظره کوه ها . همراه با دستشویی و حمام .                                                                          

:اتاق متوسط همراه با دستشویی و حمام

تجهیز شده برای ۲ نفر ، اتاق شامل دو فضای غیر هم سطح است ، شامل فضای خواب در طبقه همکف و فضای استراحت در طبقه دوم .همراه با منظره کوه ها . همراه با دستشویی و حمام .                                                                               ۰

 

اتاق خانوادگی :

اتاق خانوادگی برای ۶ نفر تجهیز شده است . این اتاق ها نور طبیعت را شامل میشود ، دو فضای غیر هم سطح دارد ، طبقه دوم فضای استراحت ، طبقه اول شامل ۲ حمام دستشویی و آشپزخانه داخل اتاق است . درب آن به حیاط عمومی باز میشود

 

ACCOMMODATION PRICE LIST AT THE HIMALAYA SHANTI ASHRAM :

  • Shared room with two single beds and shared common toilet/shower outside ₹ 330 (down) and ₹ 280 (up) per day*
  • Shared room with two single beds and attached toilet/shower / ₹ 380 (down) and ₹ 330 (up) per day*
  • Single room with shared common toilet/shower outside / ₹ 550 per day
  • Single room with swinging bed, and common toilet/shower outside / ₹ 600 per day
  • Single room with attached toilet/shower / ₹ 650 per day.
  • Single room with attached large toilet/shower (room No. 1) / ₹ 700 per day.
  • Extra-large room with attached toilet/shower and kitchenette for 2 persons or family with kids ₹ 2000 (Includes Tax 18%) per day.

* for those sharing a room downstairs is more expensive than upstairs.

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 - 22 April 2021
Price: ₹21000/- 
More Info Book Now

 

160Hr Pranic Healing Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 April - 12 May 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 April - 3 June 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 June - 1 July 2021
Price: ₹21000 
More Info Book Now

 

160Hr Chakras & Evolution of Consciousness Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 2 - 21 July 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 2 July - 11 August 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 15 - 26 October 2021
Price: ₹39530/-
More Info Book Now