به طور کلی آشرام در تمام این سالها دوره های مختلف فشرده و درمانی را پیشنهاد کرده است. این دوره ها برای دانش آموزانی است که سه هفته از کلاس های ۵ روزه  را کامل طی کرده اند.

دوره ها اختصاص داده شده برای بهبود بخشیدن به زندگی همه کسانی که به طریقی از درهای آشرام ما عبور می کنند .

دوره روش نشستن در ویپاسانا ( مراقبه و سکوت) ترکیب تمرین های یوگا و آیورودا و همچنین شناخت چاکراها را پیشنهاد می کنیم .

اگر شما علاقمند به دوره های جدید دیگر هستید یا علاقمند به گفتگو در مورد ایجاد دوره جدیدی هستید لطفا با ما تماس بگیرید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 - 22 April 2021
Price: ₹21000/- 
More Info Book Now

 

160Hr Pranic Healing Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 April - 12 May 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 April - 3 June 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 June - 1 July 2021
Price: ₹21000 
More Info Book Now

 

160Hr Chakras & Evolution of Consciousness Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 2 - 21 July 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 2 July - 11 August 2021
Price: Consult
More Info Enrol Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 15 - 26 October 2021
Price: ₹39530/-
More Info Book Now