به طور کلی آشرام در تمام این سالها دوره های مختلف فشرده و درمانی را پیشنهاد کرده است. این دوره ها برای دانش آموزانی است که سه هفته از کلاس های ۵ روزه  را کامل طی کرده اند.

دوره ها اختصاص داده شده برای بهبود بخشیدن به زندگی همه کسانی که به طریقی از درهای آشرام ما عبور می کنند .

دوره روش نشستن در ویپاسانا ( مراقبه و سکوت) ترکیب تمرین های یوگا و آیورودا و همچنین شناخت چاکراها را پیشنهاد می کنیم .

اگر شما علاقمند به دوره های جدید دیگر هستید یا علاقمند به گفتگو در مورد ایجاد دوره جدیدی هستید لطفا با ما تماس بگیرید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 27 August – 4 September 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

160Hrs Chakras and Evolution of Consciousness Special Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 6 – 25 September 2020
Price: Consult
More Info Enroll Now

 

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 23 February – 3 March 2021
Price: Consult
More Info Book Now

 

160Hrs Pranic Healing Intensive Yoga Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 5 – 24 March 2021
Price: Consult
More Info Enroll Now

 

320Hrs Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 5 March – 15 April 2021
Price: Consult
More Info Enroll Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 – 25 May 2021
Price: Consult
More Info Book Now