به طور کلی آشرام در تمام این سالها دوره های مختلف فشرده و درمانی را پیشنهاد کرده است. این دوره ها برای دانش آموزانی است که سه هفته از کلاس های ۵ روزه  را کامل طی کرده اند.

دوره ها اختصاص داده شده برای بهبود بخشیدن به زندگی همه کسانی که به طریقی از درهای آشرام ما عبور می کنند .

دوره روش نشستن در ویپاسانا ( مراقبه و سکوت) ترکیب تمرین های یوگا و آیورودا و همچنین شناخت چاکراها را پیشنهاد می کنیم .

اگر شما علاقمند به دوره های جدید دیگر هستید یا علاقمند به گفتگو در مورد ایجاد دوره جدیدی هستید لطفا با ما تماس بگیرید .

Upcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 13 - 21 April 2021
Price: ₹23,300/- ₹19,560/-
More Info Book Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 April - 2 June 2021
Price: ₹166,380/-  ₹126,000/-
More Info Enrol Now

 

160Hr Pranic Healing Intensive Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 April - 12 May 2021
Price: ₹76,110/- ₹64,800/-
More Info Enrol Now

 

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 16 - 24 May 2021
Price: ₹23,300/- ₹19,560/-
More Info Book Now