دوره مربی گری ارائه شده ، در شانتی آشرام برگزار میشود . این دوره ۵ هفته (همراه سه هفته دوره فشرده که تمرکز بر یک موضوع خاص دارد) است  . طراحی شده برای افرادی که مایل هستند مسیر معنوی یوگا را راه زندگی خود کنند و همچنین تمایل دارند که دیگران را نیز به این راه دعوت کنند .

در این دوره دانش آموزان با دو وعده غذای گیاهی سالم همراه با چای بعد از ظهر ، روزانه پذیرایی میشوند . برنامه روزانه این دوره نیز یک ساختار مشترک با دوره فشرده دارد. از شما دانش آموزان عزیز انتظار میرود تا هر روز تمرین های شخصی خود را قبل از شروع کلاس صبح داشته باشید

دوره دوم مربی گری

این دوره ادامه دوره اول است و در طول این دوره ما ساختار مهمترین آساناهای پایه ایی را می آموزیم . دوره دوم از دوره مربی گری ، تمرکز بیشتری روی شناخت و بررسی انسداد های ذهنی و انرژیکی در دانش آموزان دارد و می آموزیم که چطور با تمرین می توانیم به آنها برای باز کردن این انسداد ها کمک کنیم . زمان زیادی برد تا ما به دانش درمانی تمرین های یوگا دست پیدا کنیم به همین دلیل کسانی که ثبت نام می کنند باید یک آگاهی نسبی نسبت به بیماریشان داشته باشند وما علائم  را در درمان به وسیله آکوپاتیک و درمان جایگزین آن بررسی مکنیم . قبل از دریافت مدرک گواهی ، به شما اصول اولیه آموزش پرانایاما و همچنین دوره فشرده آموزش داده خواهد شد . لازم به ذکر است برای انجام این دوره فقط پایان دوره اول لازم نیست بلکه پشتکار شما برای تمرین و پیگیری بعد از دوره هم لازم است .

                    

لطفا اینجا را کلیک کنید :  موارد مورد نیاز برای شرکت در دوره ها ، برنامه کلاسها و شرایط آن ، شرایت پرداختUpcoming Trainings & Events

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 13 - 21 April 2021
Price: ₹23,300/- ₹19,560/-
More Info Book Now

 

320Hr Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 April - 2 June 2021
Price: ₹166,380/-  ₹126,000/-
More Info Enrol Now

 

160Hr Pranic Healing Intensive Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 23 April - 12 May 2021
Price: ₹76,110/- ₹64,800/-
More Info Enrol Now

 

9-Day Intensive Yoga Course
Venue: Dharamkot Yoga Centre
Date: 16 - 24 May 2021
Price: ₹23,300/- ₹19,560/-
More Info Book Now